Sponsringspolicy – Lantmännen Cerealia

 

Lantmännens syn på sponsring

Vi på Lantmännen vill genom våra sponsringsåtaganden bidra med kunskap kring vårt ansvarstagande från jord till bord.

Vi är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk och vi har både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Våra samarbeten är av varierande art, alltid med ett brett engagemang inom det område där vi själva verkar och kan bidra. Samarbetena är noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med dem vi möter på vägen.

 

Lantmännen Cerealias sponsringspolicy
Våra varumärken använder sponsring direkt kopplat till relationsskapande och försäljningsfrämjande aktiviteter som ger mätbar resultateffekt. Vi ger inte bort produkter som gåvor eller promotion.

 

Exempel på sponsringsprojekt inom Lantmännen Cerealia

 

Checklista för sponsring
Vi får många förfrågningar och förslag på samarbeten av olika slag. Vi använder följande checklista när vi utvärderar potentiella samarbeten:

  • Sponsring för oss handlar om ett samarbete mellan två parter där båda får ett tydligt utbyte.
  • Vi tackar nej till samarbeten som enbart handlar om gåvor och gratisprodukter.
  • Vi prioriterar projekt som stöder varumärket Lantmännen och vårt ansvar från jord till bord.
  • Vi vill kunna bidra med vår kunskap och passion för mat, hälsa och miljö – för en hållbar utveckling i samhället.
  • Vi prioriterar projekt som flera av våra varumärken kan nyttja.
  • All sponsring ska överensstämma med vår uppförandekod. Därmed undviker vi att sponsra politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska.
  • Var konkret med dina motprestationer – ge oss en tydlig idé om vad Lantmännen Cerealia vinner på ett samarbete.
  • Exponering av logotypen är inte ett tillräckligt skäl för oss att sponsra utan måste alltid vara i kombination med en eller flera av punkterna ovan.