Tack för att du investerar i framtidens jordbruk!

Små bidrag kan ge stor effekt när vi tillsammans drar åt samma håll. 2015 bestämde vi oss för att göra verklig skillnad och tillsammans med våra ägare, svenska bönder, påbörjade vi resan att ställa om vår odling.

Så när du väljer våra gryn ser du till att vi kan odla mer havre med hållbara metoder. Medan du njuter av en skål gröt så fortsätter vi utveckla vårt odlingsprogram för att ytterligare minska klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.

Håll utkik efter våra produkter märkta med Klimat & Natur i din butik och läs mer om programmet och dess åtgärder på www.lantmannen.se/klimat-natur

*Jämfört med genomsnittlig svensk havreodling 2015. Åtgärderna för sänkt klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald kontrakteras enligt så kallad massbalansprincip.