Tävlingsregler - AXAs Tänndalen-tävling.

Villkor för AXAs tävling "Tävla om en vecka i Tänndalen med AXA" för konsumenter.

1. Tävlingen pågår mellan den 4 september till 19 november 2017. 

2. Tävlingen arrangeras av AXA, Lantmännen Cerealia AB, Box 30192, SE-104 24 Stockholm. Vid eventuella frågor kontakta AXA via vårt kund- och supportforum på axa.se (https://kundo.se/org/axa/), via e-mail: axa@lantmannen.com eller via tel: 020 – 84 84 84.

3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Endast tävlingsbidrag som kommit in till AXA under den period som tävlingen pågår, enligt punkt 1 ovan, godtas och kommer att ingå i uttagningen av vinnaren (förutsatt att övriga kriterier som framgår av dessa villkor uppfylls). Tävlingsbidrag som skickas in före eller efter tävlingen kommer inte att godtas. Anställda eller representanter för Lantmännen Cerealia AB och Grönklittsgruppen samt deras familjer får inte delta i denna tävling.

4. För att delta i tävlingen ska de tävlande ska köpa två valfria förpackningar av valfri produkt från AXA, samt svara på frågan "Vilken typ av sädeslag är AXAs produkter mest kända för?" för att delta i tävlingen. Därutöver måste de tävlande även lämna kontaktuppgifter som efterfrågas på tävlingsformuläret för att kunna vara med och tävla.

5. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt den 19 november 2017 för att vara giltiga. Endast tävlingsbidrag inskickade via AXAs tävlingssida på Internet (http://www.axa.se/tanndalen) kommer att godtas.

6. Vinsten utgörs av en (1) veckas boende i lägenhet med sex (6) bäddar i Tänndalen Ski Lodge, inklusive avresestädning, fyra (4) fria liftkort under vistelsen samt möjlighet att boka skidskola och skidhyra till 50 % rabatt (till ett sammanlagt värde av ca 25 000 SEK.) Vinsten är giltig under vintersäsongen 2017/2018, d v s till den 22 april 2018, dock ej under veckorna jul/nyår (22 december – 7 januari ), vecka 8-10 (19 februari – 11 mars) eller påsk (26 mars – 8 april).

7. AXA ansvarar inte för eventuella tekniska fel, driftsstörningar, virus eller andra problem som hänför sig till AXA tekniska miljö som används för tävlingen och som kan påverka insända tävlingsbidrags giltighet eller slutresultatet av tävlingen. AXA ansvarar inte för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, inte kan mottagas eller blivit för sent levererade till AXA.

8. Vinnande bidrag utses av en jury bestående av representanter från AXA. Juryn väljer ut en vinnare som uppfyller kriterierna i punkt 4 ovan. Juryns beslut kan inte överklagas.

9. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

10. Vinnaren meddelas personligen av AXA via e-post eller telefon och dess namn kan offentliggörs via AXAs hemsida. 

11. Vinnaren ansvarar själv för bokning av vinsten. Bokning sker genom Tänndalen Ski Lodge i mån av plats på hotellet. Bokningen behöver ske med minst en månads framförhållning.

12. De uppgifter som deltagarna av tävlingen lämnar om sig själva i samband med insändandet av tävlingsbidrag kommer att behandlas i syfte att administrera tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av insända tävlingsbidrag, offentliggörande och publicering av vinnaren samt information till vinnaren om vinsten.

13. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna  AXA rätt att, utan kostnad  eller ytterligare tillstånd, använda vinnarens personuppgifter, så som namn, efternamn, ort samt tävlingsbidrag på AXA hemsida (axa.se), Instagramkonto och Facebooksida samt i butik i syfte att tillkännage vinnaren av tävlingen samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

14. Deltagare som begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av sina personuppgifter kan kontakta AXA på postadressen som anges i punkt 2 ovan. 

15. Genom att godkänna dessa villkor samtycker deltagaren av tävlingen till personuppgiftsbehandling enligt ovan. 

16. Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras vad avser innehåll eller omfattning. För det fall den i punkt 6 angivna vinsten inte är tillgänglig under dess giltighetstid, t ex på grund av fullbokningar av resa eller hotell, har dock AXA rätt att fritt ersätta vinsten med ett alternativ som har motsvarande värde. 

17. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren av tävlingen dessa villkor.