Rabatt på er Vasaloppsvallning hos Vasasvahn

Vi är mycket glada att AXA Sports Club har ett samarbete med Vasasvahn (Mattias Svahn) under Vasaloppets vintervecka 2018. Mattias erbjuder våra förmånsmedlemmar 20% rabatt på vallningen.

Priserna nedan är de priser man får om man köpt förmånspaketet för 150 SEK/år.

All beställning av vallningen sker hos oss senast den 1 mars 2018info@axasportsclub.se.

All betalning av vallningen kommer att ske direkt till Vasasvahn mer info.

  • Vallning komplett lågfluorparaffin + fäste 700:- / Förmånspris 560 kr
  • Vallning komplett högflourparaffin + fäste) 850:- / Förmånspris 680 kr
  • Vallning komplett högflourparaffin +pulver+ fäste 1250:- /Förmånspris 1000 kr