Tack för din anmälan!

Tack för att du anmält dig till vårt förmånserbjudande i AXA Sports Club.

Vi har tagit emot dina uppgifter. För att uppgradera ditt medlemskap och ta del av alla erbjudanden så betala in 150 kr till AXA Sports Clubs plusgirokonto 592559-9. Maila oss om du har några frågor.